Toiminta

Täynnä katsojia oleva konferenssisali, jossa on meneillään CulturaWeek 2023 -konferenssin paneelikeskustelu.
Kuva: Sofia Tietäväinen

Cultura‑säätiön toiminta jakautuu kahteen ohjelmaan, joiden tarkoituksena on edistää venäjänkielisten kaksisuuntaista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Instituutiot ja osallisuus

Instituutiot ja osallisuus –ohjelman hankkeet tarjoavat asiantuntemusta ja tukea venäjänkielisten kotoutumista edistävien palveluiden kehittämiseksi yksityisille toimijoille, yhteisöille, kunnille ja valtionhallinnolle. Yksi keskeisistä jatkuvista hankkeista on Suomen venäjänkieliset ‑selvityksen toteuttaminen.

Venäjänkieliset ja vuorovaikutus

Venäjänkieliset ja vuorovaikutus –ohjelman tavoitteena on edistää venäjänkielisten kotoutumista ja osallisuutta tiedon välittämisellä, erilaisten yleisötilaisuuksien avulla ja muulla suoralla vuorovaikutuksella venäjänkielisen väestön kanssa. Ohjelman sisältö on kulttuuripainotteinen.

Muu toiminta