9.4.2024

Suomen venäjänkieliset 2024: Puhelinhaastattelut ovat alkaneet

Kuva: Donald Edgar / Unsplash
Kuva: Donald Edgar / Unsplash

Suomen venäjänkieliset 2024: mikä muuttui kahden vuoden aikana?

Cultura‑säätiö järjestää seurantatutkimuksen, joka pyrkii selvittämään miten venäjänkielisten suhtautuminen maailman tapahtumiin sekä elämään Suomessa on muuttunut kahden viimeisen vuoden aikana.

Tutkimukseen tullaan haastattelemaan 1000 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet väestötietojärjestelmään äidinkielekseen venäjän. Puhelinhaastattelut toteutetaan huhtikuun ja kesäkuun välillä. Tutkimuksen otanta on edustava ja heijastaa venäjänkielisen väestön rakennetta koko Suomessa.

Osa kysymyksistä ovat samoja, joita esitetään säännöllisesti koko Suomen väestölle, esimerkiksi Kansalaispulssi‑kansallisen mielipidetutkimuksen aikana.

Kaksi vuotta sitten tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että Suomessa asuvien venäjänkielisten asukkaiden luottamustaso paikallisiin tiedotusvälineisiin on huomattavasti alhaisempi kuin koko väestön keskuudessa. Seurantakyselyssä keskitymmekin myös mediankäyttöön siihen liittyvillä lisäkysymyksillä.

Kysely on täysin anonyymi, eli vastaajien henkilötietoja ei välitetä säätiölle tai kolmansille osapuolille, ja tuloksia käsitellään ainoastaan yleisellä tasolla.

Tutkimuksen toteuttaa suomalainen tutkimusyhtiö Innolink Group Oy, joka noudattaa parhaita sosiologisia käytäntöjä ja standardeja, takaamalla tietoturvallisuuden, anonymiteetin säilymisen ja tutkimusvälineiden laadun. Puhelinhaastattelut tehdään venäjäksi.

Toivomme, että Suomen venäjänkieliset asukkaat olisivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Edelliseen tutkimukseen osallistui yli 1600 henkeä, ja kiitämme heistä jokaista!

LUE LISÄÄ