20.6.2024

Cultura-säätiön uusi projektikoordinaattori on Maiju Okkonen

Venäjänkieliset ja vuorovaikutus –ohjelman projektikoordinaattori aloittaa 15.7.

Maiju Okkosella on monipuolista työ kokemusta viestinnän ja kulttuurialan tehtävistä, joissa hän on työskennellyt venäjän kielellä. Okkonen on järjestänyt ja koordinoinut erilaisia kulttuuritapahtumia Venäjällä ja Suomessa sekä luonut ja ylläpitänyt moninaisia kulttuurialan yhteistyöverkostoja.

Viime vuosina hän on työskennellyt kulttuuriasioiden ja viestinnän parissa muun muassa Suomen Pietarin‑pääkonsulaatin Murmanskin-toimipisteessä, Kuhmon suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupunkivuoden pääsihteerinä ja projektiavustajana Itä-Suomen yliopiston hankkeessa, jossa selvitettiin venäjän kielen opiskelun nykytilaa toisen asteen oppilaitoksissa Suomessa.

Cultura‑säätiössä projektikoordinaattorina aloittava Okkonen tulee työskentelemään Venäjänkieliset ja vuorovaikutus -ohjelman johtavan asiantuntija Danil Lopatkinin työparina. Ohjelman toiminta on suunnattu Suomen venäjänkieliselle väestölle ja sen tavoitteena on kannustaa yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja kotoutumiseen.

‑ Uskon, että kotoutumisasioiden tuntemus ja ymmärrys venäjänkielisen väestön moninaisuudesta ovat vahvuuksia projektikoordinaattorin työssäni Cultura-säätiössä, Okkonen sanoo.

Venäjänkieliset ja vuorovaikutus –ohjelman sisältö on kulttuuripainotteinen, ja sisältää erilaisia yleisötilaisuuksia sekä tiedon välitystä. Kulttuurityö nähdään Cultura‑säätiössä vuoropuhelun ja osallisuuden kehittämisen tilana ja välineenä. Projektikoordinaattorin työhön kuuluu pääasiassa venäjänkielistä viestintää ja tapahtumien tuottamista.

Okkonen kiinnostui jo nuorena vieraista kielistä ja niihin liittyvistä kulttuureista. Hänen kiinnostuksensa venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan alkoi parikymmentä vuotta sitten, kun hän oli vasta alkakouluikäinen.

‑ Myöhemmin aloitin saman innostuksen seurauksena venäjän kielen opinnot ja lopulta päädyin Itä-Suomen yliopistoon, josta valmistuin vuonna 2019 filosofian maisteriksi pääaineenani venäjän kieli ja kulttuuri.

Okkonen on asunut Venäjällä esimerkiksi kuten Murmanskissa, Pietarissa ja Syktyvkarissa. Venäjänkielisten ihmisten kotoutumisesta ja osallisuudesta suomalaiseen yhteiskuntaan Okkonen kiinnostui heti yliopisto‑opiskelujensa alkumetreillä. Hän teki kandidaatin tutkielmansa sekä pro gradu -työnsä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumisesta sekä kieli- ja kulttuuri-identiteetistä.

‑ Olen seurannut vuosia Cultura-säätiön tärkeää työtä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Olen pitänyt Cultura-säätiötä mielenkiintoisena asiantuntijaorganisaationa ja voisi sanoa, että projektikoordinaattorin tehtävä Culturassa on unelmapestini, Okkonen sanoo.

Hän kokee, että Suomen venäjänkielisten kotoutumisen tukeminen ja edistäminen on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan, jotta jokainen venäjänkielinen maahanmuuttaja voisi kokea kuuluvansa yhteiskuntaan tasavertaisena jäsenenä. Okkonen painottaa, ettei vihapuheelle ja häirinnälle saa antaa tilaa.

‑ Koen, että tiedonvälitys suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja julkaisujen avulla on hyvä tapa osallistamisessa ja kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Uudelta työltään Okkonen odottaa eniten kohtaamisia ja keskusteluja uusien ihmisten kanssa ja sitä, että hän voi omalla työpanoksella edistää venäjänkielisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.