15.3.2024

Utvis-hankkeen kirjallisuuskatsaus on julkaistu

UTViS‑hankkeen kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa maahan muuttaneiden ja heidän lastensa poliittis-yhteiskunnallisesta osallistumisesta Suomessa.

Kirjallisuuskatsaus kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa siitä, miten maahan muuttaneet ja heidän jälkeläisensä osallistuvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan vaaleissa, vaalien välillä ja osana kansalaisyhteiskuntaa.

Katsaus toimii paitsi yleisempänä tietolähteenä myös pohjana UTViS ‑hankkeessa tuotettavalle uudelle tiedolle.

Lisätietoja katsauksesta hankkeen sivulta: