1.2.2024

Säätiön uusi johtaja on Sani Kontula-Webb

Tutustu Kontula-Webbiin lukemalla hänen haastattelunsa

Kuva: Anna AutioSäätiön uusi johtaja on Sani Kontula-Webb
Kuva: Anna AutioSäätiön uusi johtaja on Sani Kontula-Webb

Sani Kontula‑Webb aloitti Cultura-säätiön johdossa.

Viestintäpäällikkö Laura Rantanen esitti Kontula‑Webbille joukon kysymyksiä. Tervetuloa tutustumaan säätiön uuden johtajan ajatuksiin.

Kuka olet, Sani Kontula-Webb?

— Olen erityisesti kulttuurien välisistä suhteista kiinnostunut taidehistorioitsija, jolla on tausta kulttuuriviennissä ja julkisuusdiplomatiassa. Oma perheeni on monikulttuurinen, ja meillä puhutaankin päivittäin suomea, englantia ja venäjää. Asuin lähes 15 vuotta Pietarissa, jossa työskentelin erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Mikä säätiön tekemässä työssä innostaa sinua?

— Minua innostavat Cultura‑säätiössä erityisesti monikulttuurinen työympäristö ja työkaverit, säätiön asiatuntijatyöhön perehtyminen ja tietysti mahdollisuus edistää tärkeitä yhteiskunnallisia asioita.

Miksi hait töihin Cultura-säätiön johtajaksi?

— Työni Cultura‑säätiön johtajana alkoi viime viikolla, mutta säätiö oli minulle ennalta tuttu sekä työnantajana että yhteistyökumppanina.

Hain säätiön johtajaksi, sillä pidin säätiön työtä tärkeänä, ja minulla oli ajatuksia siitä mihin suuntaan sen toimintaa tulisi kehittää. Haluan olla mukana vaikuttamassa organisaation työhön erityisesti nyt, kun sekä Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa että Suomen väestön moninaistuminen asettavat vaatimuksia muutoksille ja säätiön toiminnan uudelleen arvioimiselle.

Mihin näet, että Cultura-säätiön tekemää työtä eniten tarvitaan?

— Suomen venäjänkielisten kotoutumisen tukeminen ja edistäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Sillä on merkitystä yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan avoimuuden kannalta.

Samalla täytyy pitää mielessä, että kotoutumisen edistäminen tässä ajassa on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. On yhteiskunnan edun mukaista, ettei meille synny siiloja ja kuplia, vaan kaikki kokevat kuuluvansa yhteiskuntaan. Haluan asettaa tämän työmme fokukseen.

Mitkä ovat kiinnostavimpia yhteiskunnallisia keskustelunaiheita Cultura-säätiön toimintakentällä tänä syksynä?

— Yksi mielenkiintoinen aihe, jota käsittelemme tänä syksynä järjestämässämme CulturaWeek‑tapahtumassa on Suomen venäjänkielisten heikko luottamus suomalaiseen mediaan.

Yleisölle avoimissa keskusteluissa tulee olemaan mukana Suomen merkittävimpien medioiden edustajia sekä toimittajia venäjänkielisistä julkaisuista.

Mitä näet, että säätiöllä on annettavaa tähän keskusteluun?

— Suomen venäjänkielisten heikko medialuottamus tuli ilmi Cultura‑säätiön ja Innolinkin vuonna 2022 toteuttamasta laajasta kyselystä.

Suomalaista mediaa piti erittäin tai melko luotettavana 41% vastaajista. Valtioneuvoston Kansalaispulssi‑kyselyn mukaan koko väestöstä muodostetun otoksen kohdalla vastaava lukema oli 68%. Pidämme tärkeänä, että aiheeseen kiinnitetään huomiota ja kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia rakentaa luottamusta.

Keiden kanssa ja missä haluaisit itse uutena johtajana etenkin käydä tätä keskustelua?

— Culturan johtajana haluan päästä käymään tätä keskustelua sekä yhteiskunnallisten päättäjien että itse venäjänkielisen väestön kanssa, joita toivomme mukaan myös järjestämiimme tilaisuuksiin.

Millaisena yhteiskunnallisena toimijana näet Cultura-säätiön viiden vuoden päästä?

Suurlähettiläs Mikko Hautala totesi Suomen Kuvalehden kirjoituksessaan heinäkuussa: ”Nyt käsillä on mahdollisuus ja suorastaan velvollisuus arvioida Venäjä‑tuntemustamme uudelleen.” Jatkaen ajatusta Cultura-säätiön näkökulmasta näen, että myös työtä, jota tehdään venäjänkielisten kotoutumisen edistämiseksi on arvioitava uudelleen ja huomioitava Venäjän hyökkäyssodan muodostamat haasteet. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jossa Cultura-säätiöllä on merkittävä rooli. Tärkeää on myös pitää mielessä, että venäjän kieltä voivat käyttää eri maista Suomeen muuttaneet ihmiset.

Mikä omassa taustassasi ja kokemuksessasi auttaa tässä tehtävässä?

— Työkokemuksestani Suomen ulkoministeriön edustustossa Pietarissa on varmasti hyötyä säätiön vaikuttavuuden edistämisessä. Olen myös johtanut Opetus‑ ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Suomen kulttuuri-instituuttia Venäjällä. Minulla on siis kokemusta suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tutuksi tekemisestä venäjän kielellä.