Eilina Gusatinsky

14.11.2023

Oppia jalkapallojoukkueesta

Kuva: vackground.com. Unsplash
Kuva: vackground.com. Unsplash

Mitä jalkapallojoukkueissa jo osataan, josta olisi hyötyä myös mediataloissa?

“On mahdotonta ajatella menestyvää jalkapallojoukkuetta, jossa kaikilla olisi samat vahvuudet ja osaamiset, sama temperamentti, sama tapa pelata ja hoitaa pelitilanteet eri puolilla kenttää. On itsestäänselvää, että jalkapallojoukkue kootaan erilaisista osaajista ja rooleista (diversiteetti) – ja yhtä itsestäänselvää on, että jos jengi ei pelaa yhteen (inkluusio), menestystä ei tule, vaikka yksilösuoritukset olisivat briljantteja.”

Toimittaja Reetta Räty kirjoitti vuosi sitten Aalto‑yliopistolle kolumnin, josta löytyy ydinviisaus moninaisuuden arvosta:

Menestyksekkään jalkapallojoukkueen kokoamisessa on itsestään selvää ottaa huomioon, että joukkueen pelaajilla on oltava erilaista, toisiaan täydentävää osaamista ja rooleja. Ja erilaisuus pääsee kukoistamaan hyvässä yhteistyössä. Miksi tämä joukkueurheilussa menestymisen elinehto on niin vaikea oppi siirrettäväksi vaikkapa poliittiseen päätöksentekoon tai media‑alalle?

Miksi niissä koetaan erilaisuus uhkana tai haasteena ja samanlaisuus positiivisena asiana?

Olemme Cultura‑säätiössä miettineet asiaa paljon ja etenkin Suomen venäjänkieliset 2022 –selvityksen tulosten myötä Culturan asiantuntijat ovat pohtineet, millä keinoilla muualta Suomeen muuttaneiden luottamus suomalaista mediaa kohtaan saataisiin kasvuun?

Avainasemassa on tietenkin se, että mediatalot alkavat Suomessakin nähdä monimuotoisuuden hyödyt. Joidenkin muiden maiden perinteisissäkin medioissa näihin on jo herätty. Esimerkiksi The Washington Post on panostanut monimuotoisuuteen ja sisällyttänyt sen osaksi strategiaansa.

Lehdessä on monimuotoisuuden ja osallisuuden tiimi, jonka tehtävänä on edistää erilaisten äänten kuulumista The Washington Postissa. Tämä on auttanut heitä saavuttamaan laajemman yleisön ja houkuttelemaan mainostajia, jotka haluavat tavoittaa monimuotoisen lukijakunnan.

The Guardian on sitoutunut monimuotoisuuden edistämiseen sekä sisällössään että organisaatiorakenteessaan. He ovat muun muassa kiinnittäneet huomiota sukupuolen, etnisyyden ja taustan monimuotoisuuteen toimituksessaan. Tämä on auttanut heitä luomaan monipuolista sisältöä, joka houkuttelee erilaisia lukijoita. Mainostajat ovat nähneet tämän arvon ja ovat halukkaita tavoittamaan The Guardianin monimuotoisen yleisön.

DEI:n (monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden) hyödyt toimituksissa ovat esimerkiksi seuraavia

Laajempi ymmärrys ja näkökulmat

Monimuotoisuus tuo mukanaan laajemman ymmärryksen ja erilaisia näkökulmia. Ei riitä, että toimituksessa on pelkästään suomalaistaustaisia toimittajia. Rekrytoimalla monipuolisen joukon toimittajia eri taustoista, saadaan toimituksiin uusia ajatuksia, tietoa, kokemuksia ja näkökulmia, jotka rikastuttavat toimituksen työtä ja mahdollistavat monipuolisemman uutisoinnin.

Edustavuus ja yleisön sitoutuminen

Suomalaistenkin medioiden asiakkaat ovat monimuotoinen ja monikulttuurinen joukko, ja sen odotukset ovat muuttumassa. Yleisö tunnistaa itsensä paremmin monimuotoisuutta heijastavasta uutisoinnista ja kokemuksellisesta journalismista. Tällainen edustavuus rakentaa luottamusta ja vahvistaa yleisön kiinnostusta toimituksen tarjoamaan sisältöön.

Innovatiivisuus ja kilpailuetu

Monimuotoisuus ja erilaiset taustat luovat hedelmällisen maaperän innovaatioille. Uusia ja ennakkoluulottomia ideoita syntyy todennäköisemmin, kun työskennellään monipuolisen tiimin kanssa. Erinomainen uutisjuttu, joka kumpuaa erilaisista kulttuureista ja näkökulmista, voi antaa kilpailuetua mediakentässä. Uskalletaan siis murtaa perinteisiä rajoja ja hyödyntää moninaisuutta luovasti.

Ammatillinen kasvu ja oppiminen

Moninaisuuden myötä saadaan mahdollisuus myös ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen. Työskentelemällä eri taustaisten toimittajien kanssa saadaan tilaisuus jakaa tietoa, oppia uusista kulttuureista ja kehittää omaa ymmärrystä. Tämä avaa ovia uusiin työtehtäviin, vastuullisempiin rooleihin ja tarjoaa uudenlaisia oppimiskokemuksia, jotka edistävät jokaisen tiimin jäsenen urakehitystä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhteenkuuluvuus

Toimittajilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Monimuotoisuuden huomioiminen toimituksessa vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistää yhteenkuuluvuutta. Kun uutisissa pystytään tekemään Suomen monimuotoinen väestö näkyväksi, tuetaan samalla yhteiskunnallista tasapainoa ja rakennetaan siltoja eri ryhmien välille.

Nyt on oikea aika ottaa vastaan monimuotoisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Muutos alkaa pienistä askelista. Moninaisuutta toimitusten sisällä voi edistää esimerkiksi näillä toimenpiteillä.