1.2.2024

Maahan muuttaneiden yhteiskunnallinen osallisuus

Lue uusimmat tutkimustulokset sivuiltamme

Vuoden 2021 lopussa Suomen väestöstä 8,5 prosenttia eli noin 470 000 oli ulkomaalaistaustaisia, eli ihmisiä, joiden vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi oli syntynyt muualla kuin Suomessa.

Heistä reilu 81 000 oli syntynyt Suomessa. Vuoteen 2040 mennessä ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan.

Cultura‑säätiö on mukana valtioneuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa maahan muuttaneiden ja heidän Suomessa syntyneiden lastensa yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2025, mutta tutkimustuloksia on jo saatu ja julkaisemme niitä säätiön sivuilla.