10.6.2024

Lausuntomme valtioneuvoston toimenpideohjelmaan rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kuva: MagicPattern / Unsplash
Kuva: MagicPattern / Unsplash

Valtioneuvoston kanslia pyysi Cultura‑säätiöltä lausuntoa valtioneuvoston rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmaluonnoksesta.

Cultura‑säätiö näkee lausunnon tärkeänä tilaisuutena tukea yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistävää ohjelmaa.

Lausunnossamme korostimme ohjelman kattavuutta eri elämänalueilla, kuten työelämässä, koulutuksessa ja julkishallinnossa. Pidämme tärkeänä, että moninaisuus heijastuu kaikilla näillä alueilla, ja ehdotimme säännöllisiä selvityksiä eri väestöryhmien kokemuksista, jotta saataisiin parempi kuva yhteiskunnallisesta koheesiosta ja yhdenvertaisuuden kehityksestä.

Keskeisin tavoitteemme on varmistaa, että maahanmuuttajaperheet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja heidät nähdään yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Tämä on kaikkien ehdottamiemme toimenpiteiden ydin. Korostimme erityisesti risteävän syrjinnän huomioimista ja siihen puuttumista. Tämä edellyttää systemaattista tiedonkeruuta ja tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Viranomaisille ja muille toimijoille tarjottavat koulutukset olisivat avainasemassa syrjinnän tunnistamisessa ja torjumisessa.

Kiitämme valtioneuvostoa mahdollisuudesta vaikuttaa tähän tärkeään ohjelmaan ja sitoudumme edistämään monikulttuurisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lue lausuntomme

YHTEYSTIEDOT

Eilina Gusatinsky

Eilina Gusatinsky

Johtava asiantuntija, Instituutiot ja osallisuus