Aika: 21.6.2016 klo 11.00-12.00
Paikka: Lintulahdenkatu 10, 3. kerros
 
Inkerinsuomalaisten paluumuutto-ohjelma päättyy heinäkuussa 2016. Inkerinsuomalaisten kotoutumisesta Suomeen on juuri julkaistu tutkimuskatsaus, johon on koottu seurantatietoa keskeisimmistä kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä annettu käytännön suosituksia kotoutumisen edistämiseksi maahanmuuttoa edeltävästä vaiheesta alkaen.
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan kootusti todeta, että hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan kiinnittymisen näkökulmista tarkasteltuna paluumuuttajat ovat kotoutuneet Suomeen hyvin. Paluumuuttajat samaistuvat voimakkaasti sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että venäläiseen kulttuuriin ja suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteensa Suomessa.
 
Työllistymiseen ja kielitaitoon liittyen on ilmennyt kuitenkin haasteita, ja myönteisistä odotuksistaan huolimatta kaikki paluumuuttajat eivät ole kokeneet tulleensa kohdelluksi suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Tutkimus osoitti, että muuttoon valmistautuville on tärkeää tarjota monipuolista tietoa, jotta kotoutumisen edellytyksistä ja haasteista muodostuu realistinen kuva. Samalla on tärkeää myös tukea muuttajien aktiivisuutta ja myönteistä asennoitumista tuleviin muutoksiin.
 
Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkijat esittelevät Suomen Akatemian rahoittaman INPRES/LADA-tutkimushankkeen päätuloksia Cultura-säätiön tiloissa tiistaina 21.6.2016 klo 11.00-12.00, osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 3. kerros. Tilaisuudessa on mahdollisuus myös keskustella tutkijoiden kanssa kotoutumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Tilaisuus on suomenkielinen, mutta tutkijoille on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös venäjäksi tai englanniksi. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 20.6. mennessä tämän linkin kautta.
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Lisätietoja:
Tuuli Anna Mähönen
Yliopistonlehtori
Avoin yliopisto
Helsingin yliopisto
tuuli-anna.mahonen@helsinki.fi, +358 50 448 8573