Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet utlyser stipendier för ansökning

Ansökningstiden startar 2 oktober 2017 kl. 8.00 och går ut 6 november 2017 kl. 16.00.

Stipendierna är avsedda för finländares studier i det ryska språket och kulturen samt utvecklingen av undervisningen.
 
Stipendier kan sökas till exempel för:
•    utveckling av läromedel
•    motivations- och studieresor
•    kompletterande utbildning för lärare
•    utbytesstudier, språkpraktik eller arbete i anslutning till fortsatta studier där arbetet huvudsakligen sker i Ryssland.

Vi är särskilt intresserade av ansökningar där man strävar efter att utnyttja och/eller utveckla den ryska median i Finland i samband med undervisning, studier och forskning i det ryska språket och den ryska kulturen.

Stipendier kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma under minst ett år. Stipendier söks elektroniskt: https://culturas.apurahat.net.
 
Jubileumsfondens direktion fattar stipendiebesluten som fondens styrelse sedan bekräftar. Cultura-stiftelsen meddelar stipendiemottagarna om de beviljade stipendierna via stipendieapplikationen tidigast inom två månader från att ansökningstiden tagit slut.

Mer information:
Via webbsida http://culturas.fi/sv/jubileumsfond
Via stipendieapplikationen: https://culturas.apurahat.net
Per e-post: info@culturas.fi
Per telefon: 0400 584 248, 050 414 0914