För vad kan stipendier sökas?

Stipendierna beviljas personer som är intresserade av ryska språket och kulturen och de är avsedda för finländares studier och utveckling av undervisning i ryska språket och kulturen. Stipendier beviljas bland annat för studerande för studier i Ryssland, för att utveckla undervisningsmaterial och undervisningsplaner, språkboverksamhet i daghem och ryskspråkig hobbyverksamhet i grundskolor, fortbildning för lärare samt till övrig verksamhet i enlighet med fondens syfte.
 

När kan stipendierna sökas och vem kan söka dem?

Stipendier delas huvudsakligen ut en gång om året. På Cultura-stiftelsens webbplats, i de sociala medierna och i de riksomfattande dagstidningarna meddelas när ansökningstiden för stipendier inleds.

Stipendier kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma under minst ett år. Stipendier söks elektroniskt: https://culturas.apurahat.net.

Stiftelsens styrelse fattar stipendiebesluten på grund av jubileumsfondens direktions förslag. Cultura-stiftelsen meddelar stipendiemottagarna om de beviljade stipendierna via stipendieapplikationen tidigast inom två månader från att ansökningstiden tagit slut.

Regler för Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet (pdf)