Cultura-stiftelsen stödjer integrationen av ryskspråkiga i Finland med hjälp av konst och kultur och uppmuntrar dem att upprätthålla sitt språk och sin kultur. Den jubileumsfond som stiftelsen förvaltar delar ut stipendier för undervisning och studier i det ryska språket och kulturen.