Cultura-säätiön palvelut tukevat säätiön tavoitetta edistää venäjänkielisten kotoutumista ja venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa.

Säätiö keskittyy kulttuurin ja taiteen palveluihin, jotka toteutetaan yhteistyössä valtionhallinnon, kaupunkien ja kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi säätiössä kehitetään mm. tiedotus- ja valmennuspalveluita, vertaistukitoimintaa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita yhteistyössä venäjänkielisten järjestöjen kanssa.