Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto teki maaliskuussa 2016 kyselyn oppilasvaihdosta Venäjällä. Kyselyn toteutuksessa konsultoitiin vaihto-oppilasjärjestö Suomen Youth for Understanding ry:tä. Kysely kohdistettiin peruskoulun 9-luokkalaisille ja lukion 1- ja 2-luokkalaisille. Vastauksia tuli yhteensä 968 eri puolilta Suomea. 
 
Oppilasvaihdosta Venäjällä kiinnostuneita on kyselyn mukaan noin 16 % vastanneista (N=968). Lähes puolet vastaajista ilmoitti kuitenkin olevansa mahdollisesti kiinnostunut. Suurimmaksi kiinnostusta vähentäväksi tekijäksi kyselyssä nousi epävakaa kansainvälinen tilanne. Venäjälle oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä kysyttäessä yli puolet vastaajista pitää kielen oppimista tai kielitaidon parantamista, venäläisiin ikätovereihin ja arkielämään tutustumista sekä taloudellista tukea vaihto-ohjelmaan erittäin tärkeänä.
 
Suomen Youth for Understandingin toiminnanjohtaja Elina Talonen-Lintunen toteaa, että Suomesta on hyvä löytyä riittävästi venäjän kielen ja kulttuurin osaajia jatkossakin. ”Haluamme kannustaa nuoria valitsemaan venäjän kielen opiskelun koulussa ja olemme myös mielellämme mukana keskustelemassa siitä, kuinka voimme lisätä nuorten kiinnostusta naapurimaahamme.”
 
Kyselystä tulee ilmi kiinnostus myös lyhempiaikaiseen kielenopiskeluun muualla kuin Venäjällä. ”Tarpeeseen on vastattu YFU:n uudella, Riikaan suuntautuvalle kesäohjelmalla, jossa opiskellaan päivittäin venäjän kieltä sekä asutaan venäjänkielisissä isäntäperheissä. Ohjelma on saanut nuorilta hyvää palautetta, joten se pysyy valikoimassamme tulevinakin kesinä.”