Mihin apurahaa voi hakea?

Juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen sekä venäläisen kulttuurin opintoihin. Apurahaa voi hakea esimerkiksi stipendeihin ja vaihto-opiskeluun Venäjällä, oppimateriaalin tuottamiseen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen, päiväkotien kielipesätoimintaan sekä peruskoulujen venäjänkieliseen harrastustoimintaan ja opettajien täydennyskoulutukseen.
 

Milloin ja kuka apurahaa voi hakea?

Apurahaa jaetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Apurahahaun alkamisesta ilmoitetaan Cultura-säätiön verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä valtakunnallisissa sanomalehdissä.

Apurahaa voivat hakea suomalaiset yksityishenkilöt, suomalaiset työryhmät ja Suomeen rekisteröidyt, vähintään vuoden toimineet yhteisöt. Suomalaisella tarkoitetaan Suomen kansalaista tai pysyvän oleskeluluvan Suomeen saanutta ulkomaan kansalaista.

Apurahaa voi hakea vain sähköisesti: https://culturas.apurahat.net.

Juhlarahaston johtokunta päättää apurahansaajista, säätiön hallitus vahvistaa päätöksen. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan apurahan saajalle apurahasovelluksen kautta aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Irma Kettunen puh. 0400 584 248, s-posti: irma.kettunen (at) culturas.fi

Juhlarahaston säännöt (pdf)

Apurahansaajat 2017

Apurahansaajat 2016

Apurahansaajat 2015