Innostunut joukko venäjänkielisiä kulttuurialan ammattilaisia kokoontui Osaava-hankkeen kolmen illan hanketyöpajaan syyskuussa. Yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa järjestetyssä valmennuksessa perehdyttiin hanketyön perusteisiin ja edellytyksiin. Kouluttajat Ruut Kaukinen, Hanna Laitinen ja Satu Riikonen kertoivat tavoitteiden asettelusta, hankkeiden suunnittelusta, rahoituksen hankinnasta ja resursoinnista. Huomiota kiinnitettiin myös markkinointiin ja tiedottamiseen. Työpajan kiinnostavuutta lisäsivät rahoittajien ja kokeneiden tapahtumajärjestäjien puheenvuorot.

Osanottajat harjoittelivat ryhmätöissä ideoiden kehittelyä, tavoitteiden asettamista, hankkeiden suunnittelua ja budjetointia. Usealla oli jo kokemusta hanketyöstä, ja monet toimivat erilaisissa yhdistyksissä kulttuuri- ja taidealalla muun muassa musiikin, teatterin ja animaation parissa. Toivottavasti sekä tieto että verkostoituminen ja yhteistyö mahdollistavat jatkossa hyvien ideoiden toteutumisen. Kouluttajat kiittelivät ryhmää tarkkaavaisesta kuuntelusta ja aktiivisuudesta. Ruutin, Hannan ja Sadun osaaminen ja kannustavuus tekivät kaikkiin suuren vaikutuksen.  

Nyt päättyvässä Osaava-hankkeessa on vuoden 2014 alusta järjestetty venäjänkielisiä yhdistystoiminnan ja yrittäjyyden valmennuksia, erilaisia työpajoja ja monialaisia seminaareja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lappeenrannassa. Kiitokset kaikille mukana olleille. Tapaamisiin uusien yhteishankkeiden merkeissä.