Cultura-säätiö kutsuu osallistumaan suomalais-venäläiseen museopedagogeille ja museoasiantuntijoille suunnattuun luentosarjaan kolmena perjantaina huhti-toukokuussa 2018. Luentosarja on osa venäjänkielisten museoalan freelancereiden koulutusta. Museoiden työntekijöille luennot tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja kuulla pietarilaisten museoiden yleisötyön kokemuksista ja toimintatavoista. 

Ilmoittautuminen:http://culturas.fi/museotyon-luennot

Paikka: Lintulahdenkatu 10, auditorio, 1. kerros

Luento: Visual Thinking Strategies (VTS) kutsuna kulttuurilliseen vuoropuheluun. Kieli: venäjä, tulkkaus suomeksi.

Perjantai 20.4. klo 17 – 18.30

Luennolla tutustutaan erilaisiin opetuksellisiin metodeihin. Tarkasteltavia metodeja yhdistävä ajatus on etsiä keinoja, joiden avulla lasta ympäröivä materiaalinen maailma muutetaan persoonallisuuden kehitystä tukevaksi ympäristöksi. Kuva ja ajatus -ohjelma on venäläinen menetelmä, joka perustuu yhdysvaltalaisten psykologien ja kasvatustieteilijöiden kehittämään Visual Thinking Strategies -metodiin. Opetuksellisten reittien menetelmässä tarkastellaan kaupunkitilaa inspiroivana oppimisympäristönä. Esinetyöskentelymenetelmä käyttää museoesineitä ja näyttelyvieraan omia esineitä kulttuuriperinnön tarkastelun tukena. 

Asiantuntijat:

Ljubov Vanjuškina – kasvatustieteiden tohtori, professori, St Petersburg Higher School of Folk Arts -korkeakoulun historian tiedekunnan johtaja. Erikoisalat: maailman taidekulttuurin historia, kulttuuritieteet, metodityöskentely kulttuuriesineiden parissa, kulttuuriohjelmien ja -hankkeiden kehittäminen.
Anna Sokolova – Anna Ahmatovan museon kehitysjohtaja, Projekt Kultura -yhteistyöhankkeen johtaja. Järjestää kansainvälisiä kulttuurituotannon kehityshankkeita, asiantuntijana lukuisissa kulttuurialan ohjelmissa ja hankkeissa.

Luento: Kaksikieliset lapset ja kulttuurialan opetusohjelmat. Kieli: venäjä, tulkkaus suomeksi.

Perjantai 27.4. klo 16 – 17.30

Millaisia erityispiirteitä kaksikielisen lapsen kognitiivisessa ja puheen kehityksessä on? Millaiseen opetustyyliin lapsi on tottunut ja miten se vaikuttaa? Kuinka kulttuuri ja kieli kohtaavat koulutuksessa? Eri-ikäiset lapset museossa.

Asiantuntija:

Ekaterina Protassova – yliopistonlehtori, Nykykielten laitos, Helsingin Yliopisto. Filologi, kasvatustieteiden tohtori, lapsen puheen ja tietoisuuden kehityksen, kaksikielisyyden sekä kasvatustieteiden historian ja teorian asiantuntija.

Luento: Museomediaattori – innostava välittäjä. Kieli: venäjä, tulkkaus suomeksi.

Perjantai 4.5. klo 16 – 17.30

Museomediaattori toimii näyttelyssä vierailijaryhmän keskustelun innoittajana ja fasilitaattorina. Luento antaa käsityksen mediaattorin roolista näyttelykäynnin aikana. Osallistujat saavat eväitä pohtia opastetun kierroksen, medioinnin ja työpajan eroja ja yhteneväisyyksiä sekä arvioida omaa valmiuttaan toimia mediaattorina museovieraille.

Asiantuntija: 

Aleksei Boyko – museopedagogi, dosentti, Venäläisen museon yleisötyön pääsuunnittelija, mediaattoritoiminnan kehittäjä ja kouluttaja. 
 

Luento: Yleisötyön filosofia ja erityispiirteet suomalaisissa museoissa ja kulttuurilaitoksissa. Kieli: suomi, tulkkaus venäjäksi.

Perjantai 18.5. klo 16 – 18.00

Luennon kieli suomi, tulkkaus venäjäksi. Puhumme suomalaisten kulttuurilaitosten perusperiaatteista, jotka näkyvät yleisötyössä ja demokraattisessa lähestymistavassa koulutukseen. Pohdimme elinikäisen oppimisen (lifelong learning) käsitettä, taiteen opettamisen ja taiteen avulla opettamisen välisiä eroja sekä konkreettisen museotyön, kuten kävijöiden osallisuuden ja toimijuuden, erityispiirteitä.

Asiantuntija:

Antti Kauppinen - HAM:n yleisötyökoordinaattori, ICOM Suomen komitea ry:n jäsen